Žvinklienė A. „Žmogaus teisės Lietuvoje: Lietuvos Gyventojų lygybės Ir Diskriminacijos Suvokimas Europos Kontekste“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 32, nr. 1, 2013 m.sausio, p. 176-92, doi:10.15388/SocMintVei.2013.1.1844.