Valantiejus A. „Vertė – Vertinti Naudinga, Dorybė – turėti Vertinga, Arba Nepastebima Sprendimo Galios Tiesa“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 30, nr. 1, 2012 m.sausio, p. 276-9, doi:10.15388/SocMintVei.2012.1.406.