Gedutis A. „Politikos Ir Mokslo Santykio Sampratos Raida: Nuo Weberio Iki Habermaso“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 8, nr. 3-4, 2001 m.liepos, p. 22-43, doi:10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5895.