Bendikaitė E. „Sionistinio judėjimo Tendencijos Lietuvos Respublikoje (1918 - 1940)“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 8, nr. 3-4, 2001 m.liepos, p. 68-77, doi:10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5898.