Šatkauskienė N. „Komunikacinė Dramos Sklaida Ir Jos Socialumas“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 9, 2002 m.liepos, p. 88-96, doi:10.15388/SocMintVei.2002.1.5909.