Laurėnas V. „Pilietinės visuomenės Dilemos Lietuvoje“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 11, 2003 m.liepos, p. 5-22, doi:10.15388/SocMintVei.2003.1.5925.