Mickūnas A. „Niklaso Luhmanno Teorijos Kontekstas“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 11, 2003 m.liepos, p. 23-30, doi:10.15388/SocMintVei.2003.1.5926.