Žvinklienė R. „Moters Kelias į akademiją: Istorija Ir Dabartis“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 11, 2003 m.liepos, p. 50-70, doi:10.15388/SocMintVei.2003.1.5929.