Valantiejus A. „Nuosaiki Proto Kritika Jürgeno Habermaso socialinėje Teorijoje“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 11, 2003 m.liepos, p. 133-47, doi:10.15388/SocMintVei.2003.1.5935.