Matonytė I. „Socialinis Kapitalas: Nuo Mokslinių Tyrimo Perspektyvų“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 13, 2004 m.birželio, p. 22-37, doi:10.15388/SocMintVei.2004.1.5946.