Reingardienė J. „Moterų Karjeros Ir šeimos Dilemos“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 13, 2004 m.birželio, p. 59-72, doi:10.15388/SocMintVei.2004.1.5949.