Valantiejus A. „Diskursyviojo Post- Ir meninės Tiesos Pradų sąlytis, Arba hermeneutinės Dekonstrukcijos Link“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 13, 2004 m.birželio, p. 136-45, doi:10.15388/SocMintVei.2004.1.5956.