Piliponytė J. „Korupcija: Teoriniai Bandymai apibrėžti Ir paaiškinti“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 14, 2004 m.gruodžio, p. 83-95, doi:10.15388/SocMintVei.2004.2.5965.