Tereškinas A. „Konfliktinė Hegemonija: žiniasklaida Ir Moterys Lietuvoje Bei Europos Sąjungoje“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 14, nr. 3, 2004 m.spalio, p. 65-78, doi:10.15388/SocMintVei.2004.3.5975.