Valantiejus A. „Radikalios Mikrosociologijos gairės“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 15, 2005 m.birželio, p. 5-22, doi:10.15388/SocMintVei.2005.1.5981.