Valantiejus A. „Vytauto Kavolio Istorinė Sociologija: Metodologiniai Aspektai“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 16, 2005 m.spalio, p. 26-40, doi:10.15388/SocMintVei.2005.2.5995.