Norkus Z. „Andropovo Klausimu. Komunizmas Kaip Lyginamosios istorinėssociologinės analizės Problema (I)“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 19, 2007 m.birželio, p. 5-32, doi:10.15388/SocMintVei.2007.1.6024.