Valantiejus A. „Analitinės Ralfo Dahrendorfo Kategorijos“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 19, 2007 m.birželio, p. 33-50, doi:10.15388/SocMintVei.2007.1.6025.