Beresnevičiūtė V., ir Poviliūnas A. „Magistrų Integracija į Darbo rinką: Magistrantūros Studijų Absolventų sociologinės Apklausos Analizė“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 19, 2007 m.birželio, p. 88-103, doi:10.15388/SocMintVei.2007.1.6028.