Balžekienė A., Telešienė A., ir Rinkevičius L. „Klimato Kaita: Socialinio Rizikos Suvokimo Ir žiniasklaidos Diskurso Lietuvoje konfigūracijos“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 22, 2008 m.gruodžio, p. 5-19, doi:10.15388/SocMintVei.2008.2.6055.