Valantiejus A. „Nušvitimų beieškant: Walteris Benjaminas Ir literatūros Sociologija“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 22, 2008 m.gruodžio, p. 139-62, doi:10.15388/SocMintVei.2008.2.6063.