Šutinienė I. „Tautos Istorijos Simboliai Lietuvos Gyventojų tautinėje vaizduotėje: Herojų įvaizdžiai Ir Jų Kaita“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 24, 2009 m.liepos, p. 40-62, doi:10.15388/SocMintVei.2009.1.6076.