Žvinklienė A. „Lyčių atotrūkis Ir Patriarchato raiška Baltijos valstybėse. Lietuvos Ypatumai“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 24, 2009 m.liepos, p. 99-118, doi:10.15388/SocMintVei.2009.1.6079.