Žvinklienė A. „Garbės Koncepcija Socialiniame Diskurse (I)“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 25, 2009 m.gruodžio, p. 83-91, doi:10.15388/SocMintVei.2009.2.6087.