Šarkutė L. „Sprendimų priėmimo Samprata Ir Tyrimų Tradicijos“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 25, 2009 m.gruodžio, p. 105-19, doi:10.15388/SocMintVei.2009.2.6089.