Murphy J. W., ir Schlaerth C. A. I. „Ryšys Tarp Radikalios Refleksijos, žmogaus laisvės Ir Etikos“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 26, 2010 m.lapkričio, p. 7-19, doi:10.15388/SocMintVei.2010.1.6093.