Račiūnaitė V. „Moters Savivokos Aspektai Tarpukario Ir išeivijos Prozoje“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 2, nr. 2, 1998 m.balandžio, p. 224-9, doi:10.15388/SocMintVei.1998.2.6772.