Tereškinas A. „Šalpos Valgyklos Ir Muilo Operos: Ikoninis tautiškumas,žiniasklaida, Pop Kultura nūdienėje Lietuvoje“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 5, nr. 3, 1999 m.balandžio, p. 16-32, doi:10.15388/SocMintVei.1999.3.6965.