Genzelis B. „Petras Leonas Ir Sociologijos Mokslų užuomazgos Lietuvoje“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 5, nr. 3, 1999 m.balandžio, p. 89-95, doi:10.15388/SocMintVei.1999.3.6970.