Gaižutytė Žilvinė. „Igno Šlapelio Meno Sociologijos bruožai“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 5, nr. 3, 1999 m.balandžio, p. 96-104, doi:10.15388/SocMintVei.1999.3.6971.