Kuznecovienė V. „Prievarta religinėse Sektose: Vizijos Ir Realybė“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, nr. 3-4, 2000 m.gruodžio, p. 5-11, doi:10.15388/SocMintVei.2000.3-4.7221.