Vareikis V. „Lietuvių Ir žydų Santykių Istorija XIX A. Socialiniai Ir Ekonominiai Aspektai“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, nr. 3-4, 2000 m.gruodžio, p. 27-50, doi:10.15388/SocMintVei.2000.3-4.7223.