Legkauskas V. „Tapatumas Ir savimonė: Jungtis Tarp Psichologijos Ir Sociologijos“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, nr. 3-4, 2000 m.gruodžio, p. 62-71, doi:10.15388/SocMintVei.2000.3-4.7225.