Zdanevičius A. „Deviacija Ir Socialinė kontrolė. Deviacijų Sociologijos Istorija Ir Teorijos“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, nr. 3-4, 2000 m.gruodžio, p. 91-104, doi:10.15388/SocMintVei.2000.3-4.7228.