Valantiejus A. „Istorijos Ir Sociologijos sąlyčio beieškant“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 7, nr. 1-2, 2001 m.liepos, p. 5-8, doi:10.15388/SocMintVei.2001.1-2.7230.