Žulkus V. „Tikėjimų Kaita pagoniškuose Baltuose. Kuršiai“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 7, nr. 1-2, 2001 m.liepos, p. 9-19, doi:10.15388/SocMintVei.2001.1-2.7231.