Valevičius V., ir Kraniauskas L. „Tautinės mažumos Lietuvoje Ir Latvijoje: Tarp politinėskategorijos Ir etniškumo“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 7, nr. 1-2, 2001 m.liepos, p. 90-109, doi:10.15388/SocMintVei.2001.1-2.7237.