Pivoras S. „Parapijinė Pilietinė Visuomenė (Šiaurės Švedijos Atvejo analizė)“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 7, nr. 1-2, 2001 m.liepos, p. 110-7, doi:10.15388/SocMintVei.2001.1-2.7238.