Mazgelytė R. „Galios Samprata Elito Ir Pliuralizmo Teorijose“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 34, nr. 1, 2015 m.sausio, p. 168-85, doi:10.15388/SocMintVei.2014.1.7462.