Leonavičius V. „Lietuvos Psichosocialines Paslaugas teikiančių Nvo Socialinio Ir Ekonominio Matmens Darna“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 34, nr. 1, 2015 m.sausio, p. 186-04, doi:10.15388/SocMintVei.2014.1.7463.