Žvinklienė A. „Lietuvos Inovacinių Tinklų Integracija į Europos Mokslinių Tyrimų erdvę: žvilgsnis į Asmeninę Tinklaveiklą Iš Vidaus Ir išorės“. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, T. 34, nr. 1, 2015 m.sausio, p. 233-5, doi:10.15388/SocMintVei.2014.1.7465.