Reingardienė, Jolanta. „Moterų Karjeros Ir šeimos Dilemos“. Sociologija. Mintis ir veiksmas 130 (birželio 20, 2004): 59-72. žiūrėta sausio 17, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5949.