Valantiejus, Algimantas. „Diskursyviojo Post- Ir meninės Tiesos Pradų sąlytis, Arba hermeneutinės Dekonstrukcijos Link“. Sociologija. Mintis ir veiksmas 130 (birželio 20, 2004): 136-145. žiūrėta rugsėjo 27, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5956.