Mazgelytė, Rūta. „Galios Samprata Elito Ir Pliuralizmo Teorijose“. Sociologija. Mintis ir veiksmas 34, no. 1 (sausio 1, 2015): 168-185. žiūrėta rugpjūčio 9, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/7462.