1.
Jonutis K. Politinio pokyčio konceptualizacijos Alaino Badiou ir Jacques’o Rancière’o teorijose. STA [Prieiga per internetą]. 2017 m.rugpjūčio17 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio5 d.];39(2):18-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/10815