1.
Valantiejus A. Sociologija kaip intelektualinis projektas (1995). STA [Prieiga per internetą]. 2017 m.rugpjūčio17 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio9 d.];39(2):117-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/10820