1.
Kraniauskienė S. „Čia ne(buvo) Lietuva“: Klaipėda po Antrojo pasaulinio karo – naujosios visuomenės prisiminimai. SMV [Prieiga per internetą]. 2018 m.spalio15 d. [žiūrėta 2022 m.spalio7 d.];41(2):169-98. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/11891