1.
Šutinienė I. Regioninis identitetas paribio teritorijose: Klaipėdos krašto atvejis. SMV [Prieiga per internetą]. 2018 m.spalio15 d. [žiūrėta 2022 m.liepos7 d.];41(2):199-28. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/11892