1.
T. 42S. Redakcinė kolegija ir turinys. STA [Prieiga per internetą]. 2018 m.lapkričio26 d. [žiūrėta 2020 m.spalio24 d.];42(1):1-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/12165