1.
Žvinklienė A. Žmogaus teisės Lietuvoje: Lietuvos gyventojų lygybės ir diskriminacijos suvokimas Europos kontekste. STA [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio4 d.];32(1):176-92. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/1844